Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

Tọa đàm "Lợi ích kép cho việc hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nhà đầu tư”

12/03/2021

Ngày 11/6/2020, tại văn phòng Hội qui hoạch và Phát triển đô thị, TP. HCM, 15 chuyên gia của Hội và bên ngoài đã thảo luận trên cơ sở báo cáo của TS. KTS. Nguyễn Thiềm.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Từ kinh nghiệm ở Nam Sài Gòn, Long An, Bình Dương, TS. Thiềm nhận thấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp hay ở một đô thị mới sẽ thu được kết quả tốt hơn cho địa phương và nhà đầu tư (lợi ích kép) nếu nhà đầu tư bỏ tiền ra làm cơ sở hạ tầng mà không chờ đợi từ đầu tư công.

Thông thường chính quyền địa phương bỏ vốn ra làm cơ sở hạ tầng như đường, cầu, cấp thoát nước trước, nhưng lâu nay do không có vốn, nếu bố trí được vốn từ đầu tư công thì rất chậm, khiến cho các nhà đầu tư nản lòng, bỏ đi nơi khác, do có những dự án kéo dài nhiều năm chỉ vì chờ đợi hạ tầng kỹ thuật. TS. Thiềm đã trình bày ý tưởng làm sao đưa nhà đầu tư vào làm CSHTKT ngay từ đầu dự án.

Các chuyên gia đã thảo luận về những điều kiện đảm bảo cho việc huy động vốn từ nhà đầu tư thành công, trong đó có đề cập đến các yếu tố như pháp lý (đưa vào luật đầu tư), sự tham gia tích cực của chính quyền đia phương, cam kết lợi ích giữa các bên và sự minh bạch của tiến trình dự án.

Trong thời gian tới Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị TP. HCM dự định sẽ tổ chức nhiều toạ đàm, hội thảo hơn nữa.

 

11/6/2020

Ban Truyền Thông