Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

Thư mời về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020)

09/03/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - (VUPA.2020), Ban tổ chức  Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia trân trọng kính mời Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II - (VUPA.2020).