Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

Hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”

12/03/2021

Sáng ngày 17-7-2020 tại Hội trường Viện Qui hoạch xây dựng, thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM (216, Nguyễn Đình Chiểu), Hội qui hoạch và phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Viện QHXD tổ chức hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP. HCM hiện nay”.

 

Quang cảnh buổi hội thảo với chủ đề “Rà soát đánh giá qui hoạch chung TP.HCM hiện nay”

 

Đến dự có 30 đại biểu từ các đơn vị khác nhau. Các đại biểu đã thảo luận về hiện trạng công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng qui hoạch trên địa bàn TP. HCM.

Một số vần đề được nêu ra như cần thiết phải xây dựng triết lý phát triển của toàn thành phố và cho các khu vực để từ đó làm định hướng chung cho nhiều năm sau; vấn đề cần thiết ra soát lại cách thức xây dựng quan điểm và chính sách qui hoạch, trong thực tiễn cho thấy bản thân các quan điểm và đồ án qui hoạch chiến lược có những sai sót do nhận thức chưa tới, điều đó là cho công tác qui hoạch của các quận huyện lúng túng; phân bố lại dân số cũng được đặt ra bởi dân số tác động trực tiếp tới định hướng qui hoạch. Hội thảo diễn ra sôi nổi và thành công.

 

17/7/2020

Ban Truyền thông