Góc thành phố

Góc thành phố

Góc thành phố

Góc thành phố

Góc thành phố
Trang chủ » Góc thành phố

Góc thành phố

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/20 00 Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A cũ), huyện Bình Chánh

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2864/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/20 00 Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A cũ), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Huyện Bình Chánh: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu trung tâm và dân cư Tân Túc

(SQHKT) – UBND huyện Bình Chánh vừa ban hành Quyết định số 3747/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng làm chủ đầu tư.

« 1 2 3 4