Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

Giới thiệu sách: "Phương pháp phân tích nguồn lực trong chiến lược phát triển đô thị"

19/03/2021

TS. Võ Kim Cương, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP. HCM mới xuất bản cuốn sách với tựa đề là “PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ”.

Cuốn sách dày 163 traang, được chia làm 5 chương, bao gồm: chương I: Quản lý và phát triển đô thị theo mục tiêu và nguồn lực; Chương II: Nguồn lực và huy động nguồn lực phát triển; Chương III: Các qui trình lập chiến lược phát triển và qui hoạch đô thị; Chương IV: Kỹ thuật phân tích nguồn lực; Chương V: Một số trường hợp áp dụng tại TP. HCM.

Tác giả dựa trên các lý thuyết hàn lâm trong và ngoài nước; và kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý qui hoạch trên cương vị từng là Phó KTS trưởng thành phố Hồ Chí Minh để soạn thảo nên công trình này. Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các ngành liên quan đến đô thị như Kiến trúc, Đô thị học, Quản lý đô thị và cán bộ tư vấn, quản lý đô thị, quản lý dự án có thể tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin bổ ích cho mình.

TS. Võ Kim Cương cũng là tác giả của một số cuốn sách về phát triển đô thị, trong đó phải kể đến như: Chiến lược phát triển đô thị- Giải pháp và Qui trình (2008); Chính sách đô thị- Tầm nhìn bao quát và Hệ thống của nhà quản lý đô thị (2016) .

Ban biên tập trang Web của Hội QHPTĐT TP. HCM trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. Cuốn sách được NXH Tổng Hợp TP. HCM ấn hành; đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản là Liên Hiệp các hội KH và KT TP. HCM; Hội Qui hoạch và Phát triển TP. HCM.

 

Ban Truyền thông Hội QH-PTĐT TP.HCM